IT MeetUp

IT MeetUp

U amfiteatru Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, 30.10.2019. godine održano je otvoreno predavanje IT meetup. Pred prepunim amfiteatrom predavanje je održao vanredni profesor na Fakultetu Tehničkih Nauka Dr. Srđan Vukmirović na temu "Programiranje u oblaku" (cloud computing) koja je privukla sve naše studente informatike a i šire.